Showing the single result

Khăn Bông Xuất Khẩu |  Ngoài cung cấp thị trường trong nước chúng tôi còn sản xuất phân phối ra các nước láng giềng như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc….Với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn chúng tôi đảm nhận và hoàn thành tốt đem lại giá trí tài nguyên cho đất nước và giá trị cho người lao động.